wznowienie_dzialalnosci
Październik 20, 2020

Procedury sanitarne obowiązujące podczas pandemii SARS-COV-2

Bezpieczeństwo Pacjentów oraz naszego Personelu to dla nas priorytet, którym kierujemy się od lat. W związku z panującą pandemią SARS-CoV-2 od kwietnia wprowadziliśmy dodatkowe procedury sanitarne których celem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa naszym Pacjentom i członkom Zespołu.

Dowiedz się jak aktualnie przebiega wizyta w naszych klinikach.

 1. Przyjmowanie Pacjentów następuje wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym/mailowym.
 2. Zaplanowane wizyty są potwierdzane telefonicznie przez specjalistę ds. obsługi Pacjenta dzień przed ustalonym terminem wizyty. Podczas rozmowy telefonicznej, odbywa się krótki wywiad epidemiologiczny. Przyjmujemy tylko zdrowych pacjentów, bez objawów sugerujących zakażenie koronawirusem (tj. duszność, kaszel, podwyższona temperatura ciała, ból głowy, zaburzenia węchu, smaku).
 3. Prosimy o punktualne zgłaszanie się na wizyty bez osób towarzyszących (osobom poniżej 18 roku życia może towarzyszyć rodzic lub opiekun prawny).
 4. Na terenie kliniki jest obowiązek stosowania środków ochronnych zakrywających nos i usta (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia).
 5. Po wejściu do kliniki należy zdezynfekować ręce.
 6. Przed wizytą, każdy Pacjent ma wykonany pomiar temperatury ciała bezdotykowym termometrem.
 7. Przed wizytą, każdy Pacjent wypełnia oświadczenie dotyczące aktualnego stanu zdrowia, ewentualnego kontaktu z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie wirusem COVID-19 oraz zgodę na poddanie się zabiegom/konsultacjom medycznym podczas epidemii.

 

Jednocześnie, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo Pacjentom oraz członkom naszego Zespołu, pragniemy poinformować, że:

 • Nasz personel jest wyposażony w dodatkowe środki ochronne tj. maseczki, przyłbice, fartuchy.
 • Nasze gabinety wyposażone są w certyfikowane lampy do dezynfekcji powietrza, które niszczą wirusy i bakterie. 
 • Ze szczególną uwagą monitorujemy codzienne prace porządkowe, w uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy i oparć krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach socjalnych personelu, mycie podłogi oraz wymianę/dezynfekcję narzędzi/sprzętu.
 • Ograniczyliśmy wystrój gabinetu do minimum, w miarę możliwości pozostawiliśmy jak największą ilość powierzchni możliwych do szybkiego zdezynfekowania.
 • W widocznym miejscu dostępne są instrukcje dotyczące mycia rąk.
 • Staramy się o jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń.
 • Usunęliśmy testery oraz czasopisma z poczekalni.

 

Zależy nam na ty, aby Pacjenci i członkowie naszego Zespołu czuli się bezpiecznie!

 

Niezmiennie, pozostajemy do dyspozycji:

Zapraszamy do kontaktu!

powrót